கூகுள் தற்போது ஜிமெயிலில் தவறாக அனுப்பும் மெயில்களை திரும்ப பெறும் வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது

சில நேரங்களில் நாம் தவறுதலாக மெயில் அனுப்பி விடுகிறோம் , தவறாக அனுப்பி இருப்பதை அறிந்தாலும் அதனை திரும்ப பெற இயலாது. இந்த சிக்கலுக்கு கூகுள் நிறுவனமே தற்போது தீர்வு கண்டுள்ளது.

“Undo sent” என்ற வசதியை கூகுள் நடைமுறையில் கொண்டு வந்துள்ளது. இவ்வசதியின் மூலம் அனுப்பிய மெயிலை இன்பாக்ஸ் சென்றடையும் முன்னே தடுத்து விடலாம். மெயில் அனுப்பிய 30 விநாடிக்குள் அண்டூ செண்ட் (Undo sent) பொத்தானை அழுத்தி விட்டால் மெயில் சென்றடையாது.

ஏற்கனவே ஜிமெயில் பயன்படுத்துபவர்கள் செட்டிங்க்ஸில் இவ்வசதியை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

இச்சேவை கடந்த மாதமே ஆன்ட்ராயிடு மொபைல் போன்களில் உள்ள ஜிமெயில் இன்பாக்ஸ்களில் அறிமுகபடுத்தபட்டது.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.