தனி ஒருவன் – தீமைதான் வெல்லும் பாடல் தெலுகு ப்ரோமோ

Dhruva Manishi Musugulo Mrugam