பைரசி எதிராக ஹீரோ டாக்கீஸ் நடத்தியது என்ன? இதோ

shoot the pirates

பைரசி (piracy) தடுக்க ஹீரோ டாக்கீஸ் ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் நிகழ்ச்சி நடத்தியது அதற்க்கான ட்விட்டர் அப்டேட் இதோ

Tagged with:     ,